Narodila som sa 9.8. 1984 v Martine - o päť minút dvanásť. /Asi preto som všetko odkladala na poslednú chvíľu./
Mama - klaviristka vidí, že mám aké-také hudobné nadanie a volí pre mňa - husle. Odporujem /napokon ako všetkému, do čoho som nútená/. Pocit vďaky prichádza až o cca 20 riadkov nižšie.

 

1990 - Začiatok môjho vzdelávacieho procesu na základnej škole. Výnimočné nadanie – v ničom nevynikať /snáď okrem behania, skákania, lezenia/.
Učím sa sporadicky, držím sa „zlatej strednej cesty“. Formovanie vzťahu k husliam. Beriem ich ako niečo, čo musím, takže v tomto zmysle ich skôr nenávidím. Puberta. Vcelku „rozumná“, zmeny žiadne..

1998 - Začiatok štúdia na Konzervatóriu v Bratislave – hra na husliach.. 

2002 - Prvé ponuky do orchestrov.

2002 - Začiatok mojich pedagogických aktivít. Doteraz neskončili...

2003 - Prvýkrát stojím ako koncertmajster orchestra pred publikom.

2004 - Začiatok štúdia na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. - Účinkovanie v SĽUK-u.

2004 - Stretnutie s G-Strinx.

 

Vyštudovala som: Konzervatórium v Bratislave
                        - VŠMU v Bratislave

                        - AKU v Banskej Bystrici - doktorandské štúdium

 

Účinkovanie v orchestroch: JungePhillharmonieWien

                                       PhillharmonieMarfeld
                                       PhillharmoniePommersfelden - SommerAkademie
                                       EuropeanUnionYouth Orchestra
                                       Slovenský rozhlas
                                       Bratislavský komorný orchester

 

Zamestnanie: od r. 2013 SND - orchester: tutti hráč prvých huslí 

 

Znamenie: lev
Mám rada: čerstvý vzduch, dobrých ľudí
Obľúbené jedlo: nemám
Relax: šport
Šport: bicykel, korčule
Film: Frida
Hudba: Sting, Madonna
Kvet: biela ruža
Farba: biela 

Copyright © 2010 HArt Pro, s.r.o. Grafický design Creatura Agency & R. Maršálek.
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek šírenie obsahu stránky(textu, obrázkov, hudby, videa) mimo domény www.gstrinx.sk je možné výhradne po obdržaní súhlasu.