PARTNERI

Dievčenská inštrumentálno-vokálna skupina G-STRINX v zložení Aneta Lednická, Daniela Tomášová a Lucia Klinovská a Mgr. Pavol Hudák v mene agentúry HArt Pro touto cestou ďakujú všetkým našim partnerom za ich finančnú a materiálnu pomoc a morálnu podporu.
Copyright © 2010 HArt Pro, s.r.o. Grafický design Creatura Agency & R. Maršálek.
Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek šírenie obsahu stránky(textu, obrázkov, hudby, videa) mimo domény www.gstrinx.sk je možné výhradne po obdržaní súhlasu.